اژه‌ای: برخی قضات قانون را به هم می‌دوزند تا حکم بالاتر به متهم بدهند / عناوین مجرمانه‌ی زیاد،…

رئیس قوه قضاییه مسئولان قضایی را از افراط و تفریط در صدور احکام مجازات و قرار‌های صادره برحذر داشت و گفت: قضات باید در فهم قانون و انطباق احکام خود با موازین قانونی نهایت دقت نظر…
Hide picture