فاقد هویت، عاری از حقیقت!

اغتشاشات اخیر به لحاظ اجتماعی بی‌هویت‌ترین پدیده اجتماعی در سال‌های پس از انقلاب است؛ جریانی که نه می‌داند برای چه به میدان آمده و هدفش چیست و نه می‌داند مخاطبش کیست.
Hide picture