کاهش وزن بدون رژیم

امروزه بسیاری از افراد دارای اضافه وزن و مشکل چاقی هستند و این موضوع باعث شده است تا انواع رژیم های غذایی و ورزشی در جهان مورد استفاده قرار گیرند. پژوهشگران اما توصیه می کنند با…
Hide picture