چگونه به خود دروغ نگوییم؟

ما دروغ را به دلایلی انتخاب کرده‌ایم و حالا دلایل متعددی برای رهانکردن آن داریم که مهم‌ترین آن این است که «حقیقت» رنج دارد ولی نکته مهمی که اغلب افراد از آن غافل هستند این است که…

ضددردهای گیاهی

آلکالوئیدها دسته‌اى از متابولیتهای ثانویه هستند که در گونه‌های مختلف خشخاش یا شقایق وجود دارد. 6 نوع آلکالوئید مرفین، کدئین ، نوسکاپین، تبائین ، پاپاورین و نارسئین فراوان‌ترین آنها…
Hide picture