شما بخش زیر را برای مطالعه انتخاب کردید:

اروپا

نتایج آخرین نظرسنجی‌ها در ترکیه؛ اردوغان و محرم اینجه در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری رقابت خواهند…

بر اساس آخرین نتایج شرکت نظرسنجی MAK در مورد انتخابات رایست جمهوری ترکیه، انتخابات ریاست جمهوری ترکیه با رقابت اردوغان و اینجه به دور دوم کشیده خواهد شد.

روسیه: تحریم‌های یکجانبه علیه ایران غیرقانونی است

زاخاروا گفت: اجماع علیه ایران از زمانی که واشنگتن سیاست اولتیماتوم و تهدید را در قبال این کشور در پیش گرفته، در حال شدت گرفتن است. این موضوع با روح برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) برای برنامه هسته‌ای ایران همخوانی ندارد و فراتر از روابط…