شما بخش زیر را برای مطالعه انتخاب کردید:

خاورمیانه و آفریقای شمالی

واکاوی علل تحریم‌های واشنگتن علیه حزب‌الله/ذوق‌مرگی به سبک سعودی

ایالات متحده آمریکا درحالی شمشیر تیزِ تحریم‌ها را روی گردن حزب الله قرار داده است که تصمیم دارد با این اقدام پیروزی بزرگ حزب الله در انتخابات اخیر را تحت الشعاع قرار دهد.