دیباتودی
[ زودتر از همه با خبر شو ]

۷۰۰ تن ماهیان استخوانی در مازندران صید شد

0 ۳

به گزارش دیباتودی به نقل از خبرگزاری مهر، محمد کریم زاده با بیان اینکه صیدماهیان استخوانی در مازندران تانیمه آذر ماه رشد۱۲ درصدی داشته است اظهار داشت:صیادان زحمتکش و پرتلاش شیلات مازندران ازابتدای فعالیت صید و صیادی تا ۱۳ آذرماه موفق شدند ۷۰۰ تن ماهی استخوانی صید و روانه بازار مصرف کنند.

کریم زاده درادامه بابیان اینکه این میزان صید در مقایسه بامدت مشابه سال قبل رشد ۱۲ درصدی را نشان می دهدافزود: ارزش اقتصادی صید ۲۵ میلیارد تومان بوده که بیانگر رشد ۳۰ درصدی از لحاظ ارزش اقتصادی است ضمن اینکه سرانه صید هرشرکت درهمین مدت ۱۳ تن است.

وی درپایان درخصوص ترکیب گونه های صید تصریح کرد: ۸۰ درصد از ماهیان صید شده مربوط به گونه کفال و ۲۰ درصد دیگرآن سایرگونه است.