۲۲ پیشنهاد اصلاحی دیوان محاسبات درباره بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت

۲۲ پیشنهاد کاربردی توسط دیوان محاسبات کشور درباره اصلاح بودجه سال ۱۴۰۱ درباره شرکت ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ارائه شد.

دیدگاه خود را بیان کنید
Hide picture