۱۶۰ میلیارد ریال به پژوهش‌های فناورانه اختصاص یافت

در راستای توسعه زیست بوم نوآوری و کارآفرینی، حمایت‌های مالی و عملیاتی از صندوق حمایت از پژوهشگران و نوآوران کشور انجام شده است.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران به منظور رفاه محققان و سامان دهی مناسب برای تولید علم و فناوری و هم افزایی علم، تولید و ثروت و آماده سازی بستر اجرایی آن‌ها برای رساندن منافع تحقیقاتی و فناوری به مردم و در نهایت توسعه پایدار کشور در سال ۱۳۸۲ و با تصویب اساسنامه آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی تاسیس شد.

تعامل با ۲۶ هزار عضو هیات علمی

رسالت اصلی این صندوق در واقع ایفای وظایف بنیاد ملی علم ایران بوده است. در حال حاضر این صندوق با بیش از ۲۶ هزار عضو هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی مرتبط است و عمده فعالیت‌های این صندوق در حوزه‌های حمایت از طرح‌های پژوهشی، پسا‌دکتری، ثبت اختراعات، کرسی پژوهشی، پژوهانه یا گرنت و حمایت از ایجاد و توسعه مراکز نوآوری، انجام می‌گیرد.

تصویب ۱۶۳ طرح پژوهشی

یکی از اقدامات صندوق طی ۱۰۰ روز گذشته، تصویب ده‌ها حمایت پژوهشی بوده است. از جمله این حمایت‌ها می‌توان به تصویب ۱۶۳ طرح پژوهشی با اعتبار ۵۳ میلیارد ریال، تصویب ۸۶ دوره پسادکتری با اعتبار ۷۰ میلیارد ریال، تصویب ۶ کرسی و گرنت پژوهشی با اعتبار ۸ میلیارد ریال، تصویب ۸۵ رساله و پایان نامه با اعتبار ۲۰ میلیارد ریال و تصویب ۳۰ طرح با همکاری مؤسسه نیماد با اعتبار ۱۲-۱۸ میلیارد ریال اشاره کرد.

دریافت ۲۱۷ طرح مشترک با بنیاد ملی علوم طبیعی چین

در زمینه برنامه‌های بین المللی و دیپلماسی علمی، برنامه‌هایی برای صندوق راه ابریشم عملیات شد که از جمله آن‌ها می‌توان به ۵ طرح مشترک با اعتبار ۱۵۰ میلیارد ریال، ۴ کارگاه بین المللی مشترک با اعتبار ۸۰۰ میلیون ریال و اجرایی کردن پروژه‌های مصوب قبلی اشاره کرد.

طرح‌هایی نیز با بنیاد ملی علوم طبیعی چین نهایی شد مانند دریافت ۲۱۷ طرح مشترک، تایید ۲۷ طرح در اولویت و تصویب بین ۲۰ الی ۲۷ طرح در هفته آتی به اعتبار ۲۰ تا ۲۷ میلیارد ریال.

همچنین دو پژوهشگر جهت فرصت مطالعاتی به اعتبار ۵۸۰ میلیارد ریال در موسسه بین المللی تحلیل کاربردی سیستم‌ها اعزام شدند.

برگزاری همایش پلاسما با حضور ۱۳۰۰ مخاطب

این صندوق برنامه‌های ترویج و مردمی سازی علم و فناوری را نیز طی ۱۰۰ روزه ابتدایی دولت جدید با جدیت دنبال کرده است به طوری که همایش پلاسما را برای رقابت رسانه‌ای در جهت معرفی برترین روش‌های آموزشی و دستاورد‌های علمی برجسته با حضور ۱۳۰۰ مخاطب برگزار کرد.

دوره دوم جشنواره پاناسه را به شکل ارائه پایان نامه‌های دانشجویی و طرح‌های پژوهشی در قالب ویدئو‌های سه دقیقه‌ای برای عموم به راه انداخت.

همچنین آزمایشگاه و نمایشگاه سیار سرگرم آموزی برای پوشش مناطق کم برخوردار را در قالب اتوبوس علمی اجرایی کرد.

دیدگاه خود را بیان کنید
Hide picture