گلایه دانشجویان دکتری تخصصی وزارت بهداشت

میانگین دریافتی دانشجویان دکترا در وزارت بهداشت کمتر از ۴ میلیون تومان است که تناسبی با ساعات فعالیت آنان ندارد.

دیدگاه خود را بیان کنید
Hide picture