گزارش مجلس از مردودی دولت قبل در اجرای طرح های اشتغالزایی

سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ، گزارش این کمیسیون متبوعش درباره اجرای بند (الف) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور را قرائت کرد.

دیدگاه خود را بیان کنید
Hide picture