دیباتودی
[ زودتر از همه با خبر شو ]

گزارشرویترز از قیمت رو به افزایش نفت

پس از ثبت رکورد در واردات نفت چین که نگرانی در مورد رکورد اقتصادی در دومین اقتصاد بزرگ جهان و اشباع در بازارهای جهانی را کاهش داد، قیمت نفت افزایش یافت.

0 ۰