کشورها باید قادر به تعیین سرنوشت خودشان باشند

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: کشورها باید قادر به ادامه تعیین ساختارهای حکمرانی و سیاستهای ملی خودشان بدون دخالت و دیکته کردن دیگران باشند.

دیدگاه خود را بیان کنید
Hide picture