پافشاری نماینده جمهوری خواه آمریکا بر توهین به نماینده مسلمان

لورن بوبرت پس از آن که از عذرخواهی علنی از ایلهان عمر سر باز زد در ویدئویی جدید بار دیگر به این نماینده مسلمان توهین کرد.

دیدگاه خود را بیان کنید
Hide picture