بازتاب آخرین اخبار ایران و جهان

«ویزیت بر اساس نظام ارجاع» تا یک ماه آینده عملیاتی می‌شود

0 ۱۹

معاون برنامه‌ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت گفت: ویزیت بیماران بر اساس نظام ارجاع تا یک ماه آینده در کلینیک‌های ویژه عملیاتی می‌شود. به گزارش بهداشت نیوز: حمیدرضا حق دوست معاون برنامه‌ری..

معاون برنامه‌ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت گفت: ویزیت بیماران بر اساس نظام ارجاع تا یک ماه آینده در کلینیک‌های ویژه عملیاتی می‌شود. به گزارش بهداشت نیوز: حمیدرضا حق دوست معاون برنامه‌ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت و دبیر ستاد طرح تحول نظام سلامت در گفت و گو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛ درباره نظام ارجاع و طرح پزشک خانواده گفت: نظام ارجاع، پرونده الکترونیک و پزشک خانواده سه برنامه متصل و متناسب با یکدیگر در طرح تحول نظام سلامت محسوب می‌شود و پیشرفت‌های خوبی در همه سه حوزه در کشور انجام شده است. وی ادامه داد: تاکنون پرونده الکترونیک سلامت در سطح یک در کشور استقرار پیدا کرده است و در دسترس عموم مردم قرار دارد؛ پرونده الکترونیک سلامت تا یک ماه دیگر در سطح یک خدمات بهداشتی درمانی ویژه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور قرار می گیرد و ویزیت پزشکان در کلینیک‌های ویژه بر اساس طرح نظام ارجاع از مردم دریافت می‌شود. اجرایی شدن نظام ارجاع در کلینیک های ویژه معاون برنامه‌ریزی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه پایلوت اولیه طرح نظام ارجاع در استان گلستان انجام شده است، افزود: نظام ارجاع در سطح یک و دو و در همه کلینیک‌های ویژه طرح تحول نظام سلامت به زودی عملیاتی می‌شود و این اقدام کمک بزرگی به دریافت کنندگان خدمات بهداشتی درمانی می‌کند. حق‌دوست عنوان کرد: برای اجرای هر چه بهتر نظام ارجاع و پزشک خانواده در کشور باید زیر ساخت‌های اولیه‌اش فراهم شود که پرونده الکترونیک سلامت مهمترین مقدمه انجام نظام ارجاع و پزشک خانواده در طرح تحول محسوب می‌شود. وی تأکید کرد: طی یک سال گذشته انرژی زیادی بر روی طرح تحول و پزشک خانواده انجام شده است و خوشبختانه پیشرفت‌های خوبی در این زمینه حاصل شده است. توسعه پزشک خانواده به چشم مردم محسوس نبوده است دبیر ستاد طرح تحول اظهار کرد: توسعه این طرح و پیشرفت اجرای کار نظام ارجاع و پزشک خانواده هنوز محسوس و قابل رویت به وسیله مردم نبوده است، به همین دلیل برخی افراد هنوز نمی‌توانند اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع را در کشور حس و مشاهده کنند. حق‌دوست با اشاره به اینکه ارتباط مستقیمی بین اقتصاد کشور و استانداردهای لازم در پرونده الکترونیک سلامت وجود دارد، اظهار کرد: وقتی که مردم کدهای ملی خود را در پرونده الکترونیک سلامت در سطح یک به ثبت برسانند سیستم نظام ارجاع قابلیت اجرایی دارد ولی تا به امروز هنوز هیچ خروجی به طور محسوس دیده نشده است. وی یادآوری کرد: طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع به سمت جنبه‌های کاربردی و قابل مشاهده به پیش می‌رود و سال‌های آینده پیشرفت‌های خوبی از آن در کشور دیده می‌شود. منبع: باشگاه خبرنگار ان جوان