نوع حکومت ایران در پاسخ امام به خبرنگار رادیو اتریش

امام خمینی در نهم آذر ماه سال ۵۷ در گفت و گو با خبرنگاران روزنامه الهدف لبنان و رادیو اتریش به پرسش های آنان درباره حکومت آینده ایران و چگونگی روابط با سایر کشورهای عربی و غربی پاسخ داد.

به گزارش خبرنگار جی پلاس، امام خمینی (س) در نهم آذر ماه سال ۵۷، در پاسخ به خبرنگاران روزنامه الهدف لبنان و رادیو اتریش درباره حکومت آینده ایران و روابط سیاسی آن با دیگر کشورها اینگونه پاسخ گفت. متن پرسش و پاسخ در ادامه آمده است:

 

سؤال:[حضرت آیت‌ اللّه‌، وضعیت واقعی ایران را چگونه بررسی و ارزیابی می‌ فرمایید؟]

جواب:الآن ایران در حال انقلاب است. اعتصابات تمام قشرها را فرا گرفته است. حکومت نظامی شاه مشغول قتل و غارت است. از اطراف، اشرار را تحریک می‌ کنند که به شهرها بریزند و مردم را بکشند. دانشگاه های ما همه تعطیل است. مدارس دینی، همه تعطیل است. وضع آشفته است. و تمام اینها برای این است که [ملت] ایران این رژیم را نمی‌ خواهد. رژیمی که پنجاه سال بر مردم حکومت جائرانه کرده است. پنجاه سال اختناق ایجاد کرده است و مردم را کشته است. مردم نمی‌ خواهند و ان شاءاللّه‌ پیروز می‌ شوند.

 

ــ[حضرت آیت‌ اللّه‌، موضع شما نسبت به سایر مخالفین شاه در ایران چیست؟]

ــ ما با هر کسی که با خواست های ملت ایران که سقوط شاه و شاهنشاهی است موافق باشد موافقیم و با ما برادر است. و اگر چنانچه با آن خواست ها موافق نباشد قهراً خائن به ملت است و ما با او نیستیم.

 

ــ[حکومت آینده‌ ای که بتواند مورد تأیید و قبول حضرتعالی باشد چه ترکیبی باید داشته باشد؟]

ــ حکومت جمهوری، متکی به آرای عمومی و اسلامی، متکی به قانون اسلام. این را جمهوری اسلامی می‌ گوییم و این مورد نظر ماست.

 

ــ[موقف حضرت آیت‌ اللّه‌ نسبت به دو ابرقدرت روسیۀ شوروی و امریکا چیست؟ و آیا تصور می‌ فرمایید که خطر یک دخالت نظامی از طرف اینها به ایران در آینده وجود داشته باشد؟]

ــ خیر، چنین احتمالی را که مورد نظر شماست نمی‌دهیم، چون الآن هم چیزی در حد دخالت مستقیم نظامی امریکا در ایران است. نظر ملت ایران این است که استقلال و آزادی پیدا کند. پس چگونه با دخالت این دو ابرقدرت قضایای ایران حل می‌ شود؟ البته ما با هر کشوری اگر در امور ما دخالت نکند و با ما به عدالت رفتار کند ما هم با آنها به طور عدالت رفتار خواهیم کرد.

 

ــ[رابطۀ شما با دولت های عربی چگونه خواهد بود؟ به کدام طرف تمایل پیدا خواهید کرد؟ به طرف دولت های عربی مترقی نظیر لیبی، سوریه و عراق و یا به طرف دولت های معتدل نظیر عربستان سعودی و مصر؟]

ــ دولتی که ما ایجاد می‌ کنیم دولت اسلامی، جمهوری اسلامی است. و هر یک از آنها نزدیکتر به جمهوری اسلامی باشند، البته آنها نزدیکتر به ما خواهند بود و هر کدام دورتر باشند، دورتر.

 

ــ[حکومت نظامی[۱] گفته است که تصمیم دارند که قانون اساسی را با شریعت اسلام متناسب و تعدیل کنند ـ دو روز پیش در روزنامه‌ های عربی منعکس شده بود ـ آیا حضرت آیت‌ اللّه‌ بر این عقیده هستند که رژیم شاه بتواند با این برنامه‌ ها و با این قدم هایی که برمی‌دارد در جبهۀ مخالف خودش تأثیر بگذارد و برخی از آنها را به خودش جلب نماید؟]

ــ اینها دروغ می‌ گویند. اگر راست می‌ گویند اول چیزی که در قانون اساسی مخالف با اسلام است سلطنت شاه و اصل رژیم سلطنتی است. اگر او برطرف شد و سایر قوانین اسلام را هم درست کردند و این اشخاصی که الآن در رأس واقع شده‌اند رفتند، آن وقت تکلیف را روشن می‌ کنیم.

 

صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۱۴۴-۱۴۵

۱ ـ کابینۀ نظامی غلامرضا ازهاری. 

 

دیدگاه خود را بیان کنید
Hide picture