نمی‌خواهیم به دوران جنگ سرد با روسیه بازگردیم

وزیر دفاع فرانسه بر لزوم خودداری از بازگشت به دوران جنگ سرد با روسیه تأکید کرد.

وی با تأکید بر اینکه فرانسه نمی‌خواهد به دوران جنگ سرد با روسیه بازگردد، افزود: هدف شرکای اروپایی و آمریکا متقاعد کردن مقام‌های روسی است تا اقدامی انجام ندهند که می‌تواند زنجیره‌ای از حوادث را به وجود آورد. ما نمی‌خواهیم به دوران جنگ سرد بازگردیم.

دیدگاه خود را بیان کنید
لطفاً من را زودتر از همه مطلع کنید:    ممنون نه متشکرم