نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران: برنامه واکسیناسیون در ایران فراتر از پیش بینی ها بود

تحت رهبری جناب آقای رییس جمهور و وزیر بهداشت اکنون بیش از ۱۶۰ میلیون دز واکسن در کشور وجود دارد که به فراخور نیاز استفاده خواهد شد؛ تامین این میزان واکسن در یک زمان کوتاه کار بزرگی بود.

تامین و تهیه واکسن دستاورد بزرگی بوده اما مهمتر از آن  تزریق واکسن به مردم است که جمهوری اسلامی ایران در اوج  توانایی توانست روزانه بیش از یک و نیم ملیون دز واکسن تزریق کند.
دیدگاه خود را بیان کنید
Hide picture