نقش مهم جوانان ایرانی در نوآوری های علمی و دستاوردهای ملی

رئیس شورای اجرایی( IPU) با بیان اینکه بیش از یک سوم جمعیت پارلمان ایران را جوانان موثر تشکیل می دهند، گفت: در طول دهه های اخیر نسل جوان کشورمان بیشترین نقش را در نوآوری های علمی و اقتصادی و تحقق دستاوردهای ملی داشته و بزرگ‌ترین افتخارات ملی را جوانان ایرانی به کشورشان تقدیم کرده‌اند.

دیدگاه خود را بیان کنید
Hide picture