موضوعات اختلافی ۶ دور مذاکرات قبلی هنوز حل نشده و روی میز است

مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات وین با بیان اینکه موضوعات اختلافی ۶ دور مذاکره قبلی در وین هنوز حل نشده و روی میز است، گفت: ایران چیزی کمتر از برجام را نخواهد پذیرفت.

معاون سیاسی وزیر امور خارجه تصریح کرد: در طول گفتگوهایی که از هشتم آذر شروع شد نگاه خودمان را در خصوص موضوعات مختلف گفتگوها چه در بحث لغو تحریم‌ها، اقدامات هسته‌ای، راستی آزمایی و تضمین‌ها و همین‌طور موارد دیگر بیان کردیم. برخی از این مسائل در طی گفتگوهایی که چند روز گذشته انجام شد موردقبول طرف مقابل قرار گرفته و برخی موردقبول طرف مقابل قرار نگرفته است.

دیدگاه خود را بیان کنید
لطفاً من را زودتر از همه مطلع کنید:    ممنون نه متشکرم