موشک‌های هند برای دور کردن دیگران است

وزیر دفاع هند گفت: هند می‌خواهد موشک‌های براهموس را تولید کند، ولی نه برای حمله به دیگر کشورها، بلکه با این هدف که هیچ کشور دیگری جسارت نگاه چپ به هند را نداشته باشد.

سینگ گفت: موشک براهموس و سایر تسلیحات و تجهیزات دفاعی که ما تولید می‌کنیم برای حمله به هیچ کشور دیگری نیست. ویژگی هند این نبوده است که به دیگر کشورها حمله کند یا حتی یک وجب از خاک کشوری را تصاحب کند.

دیدگاه خود را بیان کنید
لطفاً من را زودتر از همه مطلع کنید:    ممنون نه متشکرم