معافیت ۱۷ گروه کالا از مالیات بر ارزش افزوده

در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده ۱۷ قلم از کالا‌های اساسی از پرداخت مالیات معاف می‌شوند.

جعفریان، مشاور مالیاتی اتاق اصناف در برنامه گفتگوی خبری ۱۸:۳۰ شبکه خبر گفت: ۱۷ گروه کالایی طبق ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب مجلس شورای اسلامی و ابلاغیه رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از مالیات معاف هستندکه شامل کلیه کالا‌هایی که در سبد ارزش افزوده و واردات کاغذ را شامل می‌شوند.

او گفت: گاهی برای حمایت از تولید داخل، از برخی کالا‌هایی که مشابه داخلی دارند، مالیات اخذ می‌شود.

جعفریان گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده در خرداد ۱۳۸۷ به صورت آزمایشی تصویب شد و تا ۱۳ سال اجرا شد و در قانون جدید ارزش افزوده جدید که ابلاغ شده است دائمی است و کالا‌هایی که از مالیات معاف هستند در پلکان اول ۹ درصد ارزنتر از سایر کالا‌ها هستند.

مشاور مالیاتی اتاق اصناف گفت: قانون جدیدمالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۹۳ بصورت لایحه تقدیم مجلس شد که پس از بررسی‌های کارشناسانه به صورت قانون در مجلس تصویب شد.

آرمان خالقی، عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت میهمان دیگربرنامه گفت: برای اینکه مالیات بر ارزش افزوده را از کالا‌های مصرفی خانوار‌ها تفکیک کنند، کالا‌هایی مانند گوشت، لبنیات وروغن را که جز سبد اصلی خانوار‌ها است از قانون مالیات بر ارزش افزوده مستثنی کرده اند تا شامل مالیات نشوند.

خالقی، عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت: کالاهای اساسی مانند روغن، برنج و … قبلا هم معاف از مالیات بر ارزش افزوده بودند و با اجرای قانونِ به روز شده، تغییری در قیمت ها رخ نمی دهد.

محمود علیزاده، معاون سازمان امور مالیاتی در گفتگوی اینترنتی با برنامه گفت: در ماده ۵۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده که در خرداد۱۴۰۰ به ریاست محترم جمهورابلاغ شده، ۶ ماه فرصت تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی برای قانون دیده شده است و بر همین اساس آیین نامه ها، دستورالعمل ها و ابلاغیه های که به دستگاه های ذیریط می بایست توسط سازمان امور مالیاتی صورت بگیرد انجام شده است

نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران: قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده از ۱۳ دی ماه قابل اجرا است و ۹ درصد قیمت کالاهای کمتر از مردم دریافت می شود و این قانون قطعاً در قیمت گذاری کالاها اثر گذار است

دیدگاه خود را بیان کنید
Hide picture