مدرسه تلویزیونی ایران ؛ سه شنبه

جدول زمانبندی کلاس های مدرسه تلویزیونی ایران برای روز سه شنبه نهم آذر منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما جدول مدرسه تلویزیونی ایران جدول شماره ۵۵ و روز سه شنبه ۹ آذر به شرح زیر است: 
شبکه ‌آموزش :
 فنی و حرفه ای و کاردانش :
ساعت ۸:۰۰ تا ۸:۳۰
رایانه – پایه ۱۰- شاخه فنی و حرفه ای 
 
ساعت ۸:۳۰ تا ۹:۰۰
کشاورزی – پایه ۱۰- شاخه فنی و حرفه ای 
            
۶ پایه ابتدایی :
ساعت۱۴:۰۰ تا ۱۴:۲۵
فارسی و نگارش پایه اول
ساعت ۱۴:۲۵ تا ۱۴:۵۰
بازی و ریاضی پایه  دوم 
ساعت ۱۴:۵۰ تا ۱۵:۱۵
 فارسی و نگارش پایه سوم
ساعت ۱۵:۱۵ تا ۱۵:۴۰
بازی و ریاضی پایه چهارم
ساعت ۱۵:۴۰ تا ۱۶:۰۰
بازی و ریاضی  پایه ششم  
 
متوسطه اول:
ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۶:۲۵
مطالعات اجتماعی پایه هفتم 
ساعت ۱۶:۲۵ تا ۱۶:۵۰
مطالعات اجتماعی  پایه هشتم 
ساعت ۱۶:۵۰ تا ۱۷:۱۰
مطالعات اجتماعی پایه نهم 
ساعت ۱۷:۱۰ تا ۱۷:۳۰
عربی پایه هشتم.
  
 
متوسطه دوم  :
 
 ساعت ۱۷:۳۰ تا۱۷:۵۰
 ریاضی سه- پایه ۱۲-  رشته علوم تجربی
  
 ساعت ۱۷:۵۰ تا ۱۸:۱۰
 شیمی سه  –  پایه ۱۲- رشته علوم تجربی
 
ساعت ۱۸:۱۰ تا ۱۸:۳۵
 ریاضی سه  – پایه ۱۲-  رشته علوم تجربی 
ساعت ۱۸:۳۵ تا ۱۹:۰۰
شیمی سه  –  پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
 
شبکه قرآن :
ساعت ۸ 
اخلاق اسلامی  ۲ رشته علوم و معارف اسلامی
ساعت ۸:۳۰
تاریخ اسلام  ۲ رشته علوم و معارف اسلامی
ساعت ۱۱
درس هدیه های آسمانی  پایه چهارم  دبستان
ساعت۱۱:۲۰
درس آموزش قرآن  پایه چهارم  دبستان
ساعت ۱۵
درس عربی و زبان قرآن ۲ مشترک تمام رشته ها  
ساعت۱۵:۳۰
درس پیام های آسمانی پایه هشتم.
 
دیدگاه خود را بیان کنید
Hide picture