ماه‌گرفتگی بر فراز آسمانخراش

ایتنا – بنای مربوطه هم ساختمانی در شیلی است که اتفاقاً بلندترین آسمانخراش در آمریکای جنوبی هم هست و Gran Torre Santiago نام دارد.

دیدگاه خود را بیان کنید
Hide picture