مانور سراسری ایمنی در برابر زلزله

بیست وسومین مانور سراسری زلزله و ایمنی با شعار «مدرسه ایمن، جامعه تاب آور آمادگی در برابر زلزله در شرایط پاندمی» زلزله و ایمنی روز دوشنبه (۸ آذر) با پخش آژیر زلزله از رادیو ایران به صورت همزمان در سراسر کشور برگزار شد.

دیدگاه خود را بیان کنید
Hide picture