لزوم احیای اتاق فکر دولت در مرکز بررسی‌های استراتژیک

رئیسی در قبال مرکز بررسی‌های استراتژیک رویکرد متفاوتی را در پیش گرفته است و به نظر می‌رسد می‌خواهد ریل گذاری نظریه‌پردازی توسط این مرکز به عنوان اتاق فکر دولت احیا شود.

دیدگاه خود را بیان کنید
Hide picture