علی باقری: همه مباحث شش دور گذشته قابل مذاکره است

باقری شامگاه دوشنبه بعد از پایان مذاکرات وین در گفتگو خبرنگاران روز نخست مذاکرات وی برای لغو تحریم را سازنده توصیف کرد و گفت که همه مباحث شش دور قبلی مذاکرات قابل مذاکره است.

دیدگاه خود را بیان کنید
Hide picture