علامت کم شدن خودخواهی چیست؟

محبت به دیگران علامت کم شدن خودخواهی است.

به گزارش مجله اینترنتی دیبامگ به نقل از بهداشت نیوز، هرچه محبت تو از دایره دوستان و آشنایان فراتر برود و غریبه ها و حتی دشمنان را فرا بگیرد، از خودخواهی بیشتر فاصله گرفته ای. هرچه از خود خواهی بیشتر فاصله بگیری خدا خواه تر می شوی.

دیدگاه خود را بیان کنید
Hide picture