عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: کدهای زیادی داریم که طراحی ناآرامی‌های اصفهان با بیگانگان بوده است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: در ناآرامی‌های اخیر اصفهان ما کدهای زیادی داریم که نشان می‌دهد طراحی پشت صحنه این حرکات توسط بیگانگان انجام شده و متأسفانه در مقطعی توانستند بعضی‌ها را با خودشان همراه کنند

دیدگاه خود را بیان کنید
Hide picture