عضو هیات اعزامی به اجلاس IPU: تغییرات اقلیمی یکی از مهمترین چالش‌های مشترک جامعه بین‌المللی است

عضو هیأت پارلمانی اعزامی ایران به اسپانیا گفت: تغییرات اقلیمی یکی از مهمترین چالش‌های مشترک جامعه بین‌المللی است که می‌تواند منجر به تضعیف توسعه پایدارکشورها شود.

دیدگاه خود را بیان کنید
Hide picture