صندوق‌های سرمایه‌گذاری سپر کنترل نقدینگی و ریسک

سرمایه‌گذاری در هر بازاری با ریسک همراه است و تمامی سرمایه‌گذاران می‌دانند که برای سرمایه‌گذاری باید ریسک آن را بپذیرند. بنابراین طبیعی است که هر سرمایه‌گذار به میزان ریسکی که متحمل می‌شود انتظار بازدهی داشته باشد.

دیدگاه خود را بیان کنید
Hide picture