سند آمایش سررزمینی در کل کشور تهیه شده است

وزیر کشور با بیان اینکه تفویض اختیارات به استانداران برای پیشبرد مسائل توسعه استانی از برنامه‌های مهم دولت است؛ گفت: در سطح دولت، سند آمایش سررزمینی در کل کشور تهیه شده است.

وزیر کشور با تاکید بر این موضوع که در بودجه ۱۴۰۱ پیش بینی‌هایی در خصوص تفویض اختیارات به استان‌ها شده است؛ تصریح کرد: به یاری خدا استانداران با اختیارات و منابع مالی بیشتر و داشتن صندوق توسعه و پیشرفت استانی، مسائل توسعه استانی را سر و سامان داده و متناسب با اقتضائات استانی تصمیمات سریع‌تر و قوی‌تر دنبال می‌شود.  پروژه‌های توسعه‌ای کشور در سطح استانی تعریف و اقدام می‌شود.

 وحیدی در ادامه صحبت‌های خود به موضوع بازارچه‌های مرزی در کشور اشاره کرد و گفت: بازارچه‌های مرزی برای توسعه اقتصاد استان‌های مرزی حائز اهمیت است و لذا نگاه دولت بر فعال سازی هر چه بیشتر بازارچه‌های مرزی است و تلاش بر این است که بازارچه‌های مرزی تعطیل هم با دیپلماسی فعال با کشورهای همسایه دوباره ادامه فعالیت دهند.

وی در پایان به سند آمایش سرزمینی اشاره کرد و گفت: در سطح دولت، سند آمایش سررزمینی در کل کشور تهیه شده و این سند در حال حاضر مبنای اقدام است و البته در مناطقی که احتیاج به بازنگری باشد، اصلاحات لازم صورت خواهد گرفت.

http://sahebkhabar.ir/news/51096186/سند-آمایش-سررزمینی-در-کل-کشور-تهیه-شده-است

دیدگاه خود را بیان کنید
Hide picture