سفر وزیر امور خارجه ایتالیا به کویت و عراق

وزیر امور خارجه ایتالیا در راستای تور غرب آسیای خود به کویت و عراق سفر می‌کند.

وی در سفر منطقه‌ای به بازدید از پادگان‌های ایتالیا در پایگاه السالم کویت می‌پردازد.

دیدگاه خود را بیان کنید
لطفاً من را زودتر از همه مطلع کنید:    ممنون نه متشکرم