سامانه مودیان ضد فرار مالیاتی است

عضو شورای مشورتی وزارت امور اقتصاد و دارایی اظهار کرد: کلیه فعالیت های مودیان در سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی رصد می شود و قطعاً جلوی بیش از ۸۰ درصد فرارهای مالیاتی نیز گرفته خواهد شد.

دیدگاه خود را بیان کنید
Hide picture