سالمندان این دانه را نخورند/ خطر افت شدید فشار خون و مرگ

تخم شربتی باعث کاهش فشارخون می شود برای همین سالمندانی که داروی ضدفشار مصرف می کنند باید حواسشان به مصرف آن باشد.

دیدگاه خود را بیان کنید
Hide picture