زمان تزریق دز سوم برای دریافت کنندگان این دو واکسن

رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: دریافت کنندگان واکسن سینوفارم باید دو تا سه ماه بعد از دُز دوم، دُز سوم را تزریق کنند. همچنین فاصله بین تزریق دُز دوم و سوم واکسن های فایزر، مدرنا و آسترازنکا، حدود چهار ماه است.

به گزارش مجله اینترنتی دیبامگ به نقل از بهداشت نیوز، با وجود شیوع سویه امیکرون در جهان و کاهش اثربخشی واکسن های موجود در برابر این سویه جدید، هنوز هم بسیاری از متخصصان بهداشتی بر لزوم تزریق دُز تقویتی واکسن کرونا تاکید می کنند و تزریق عمومی دُز سوم را مهمترین راهکار برای پیشگیری از شیوع گسترده سویه امیکرون می دانند.

در این میان اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت، این است که اخیرا ثابت شده که با شیوع سویه های جدید کرونا در جهان، میزان اثربخشی واکسن ها در برابر سویه های مختلف در طول زمان کاهش می یابد و مدت زمان ایجاد مصونیت واکسن ها نسبت به گذشته کمتر هم شده است.

به نحوی که با وجود این که در ابتدا گفته می شد که واکسن آسترازنکا تا حدود شش ماه پس از تزریق دُز سوم اثربخشی دارد، اما اخیرا محققان اسکاتلندی و برزیلی با تجزیه و تحلیل داده های 2 میلیون نفر در اسکاتلند و 42 میلیون نفر در برزیل که با واکسن آسترازنکا واکسینه شده بودند، اعلام کرده اند که مصونیت ناشی از واکسن کرونا پس از گذشت سه ماه از تزریق دو دُز کاهش می یابد.

در این میان سوال مهم این است که آیا با توجه به کاهش زمان مصونیت بخشی واکسن آسترازنکا در تحقیقات اخیر، مدت زمان اثربخشی سایر واکسن های کرونا از جمله واکسن سینوفارم براساس تحقیقات جدیدتر کمتر شده است یا خیر؟

این سوال را با پرفسور علیرضا ناجی، رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در میان گذاشتیم و گفت: 75 درصد کسانی که واکسن سینوفارم دریافت کرده اند، بعد از 60 روز، آنتی بادی خود را از دست می دهند و به همین دلیل، دُز سوم واکسن سینوفارم باید بین دو تا سه ماه بعد از دریافت دُز دوم تزریق شود.

این ویروس شناس ادامه داد: درباره واکسن های آسترازنکا، فایزر و مدرنا نیز دیده شده است که بعد از سه تا چهار ماه پس از دریافت واکسن، میزان شیوع بیماری در افراد واکسینه شده افزایش می یابد و سطح آنتی بادی افراد مختلف کاهش می یابد. البته باید توجه داشت که شیوع سویه امیکرون در جهان منجر به افت مدت زمان اثربخشی تمام واکسن های کرونا شده است.

وی در پایان تصریح کرد: در حال حاضر که سویه امیکرون در جهان شایع شده است، توصیه می شود که دریافت کنندگان واکسن های آسترازنکا، فایزر و مدرنا حتما چهار ماه بعد از دریافت دُز دوم، دُز سوم واکسن خود را تزریق کنند.

منبع:رکنا

دیدگاه خود را بیان کنید
لطفاً من را زودتر از همه مطلع کنید:    ممنون نه متشکرم