زباله‌های پلاستیکی دشمن اصلی حیوانات مهاجر

سازمان ملل متحد اعلام کرد زباله‌های پلاستیکی دشمن اصلی حیوانات مهاجر در برخی نقاط دنیا محسوب می‌شود.

سازمان ملل در گزارشی اعلام کرد: زباله‌های پلاستیکی و تورهای ماهیگیری به اصلی‌ترین دشمنان حیوانات به خصوص جانوران مهاجر در منطقه آسیا-اقیانونس آرام تبدیل شده است به طوریکه این تورها از یک سو باعث گیر افتادن دلفین‌ها و از سوی دیگر باعث گم کردن مسیر مهاجرت فیل‌ها می‌شوند.

آلودگی‌های پلاستیکی به حدی در جهان گسترده شده که شما در دورافتاده‌ترین نقاط نیز این زباله‌ها را می‌بینید به طوریکه در معده بسیاری از ماهی‌ها هم پلاستیک دیده می‌شود.

نقل از شفقنا

دیدگاه خود را بیان کنید
Hide picture