رکورد رشد ۳۳ درصدی درآمد توسن در یکسال

بررسی عملكرد شركت توسعه سامانه های نرم افزاری نگین كه با نماد توسن در بورس حضور دارد، حكایت از رشد 33 درصدی درآمد این شركت نسبت به دوره مشابه قبلی دارد.

به گزارش بخش علم و فن آوری دیباتودی به نقل از نبض فناوری، مجموع درآمدهای توسن از ابتدای سال تا پایان آذر ماه سال جاری 4274 میلیارد ریال بوده كه در مقایسه با دوره مشابه قبلی رشد 33 درصدی داشته است.

بر این اساس «توسن» در آذر ماه، 1494 میلیارد ریال از محل فروش نرم افزار و خدمات پشتیبانی شناسایی كرده در حالی كه در دوره مشابه قبلی این رقم 1297 میلیارد ریال بوده است.

بر اساس این گزارش درآمد های خدمات پشتیبانی با ثبت رقم 2691 میلیارد ریال رشد ۳۱ درصد نسبت به دوره مشابه قبلی داشته است.

همچنین درآمد حاصل از فروش نرم افزار توسن با ۳۷ درصد رشد نسبت به سال قبل به عدد 1582 میلیارد ریال رسیده است.

در مجموع 63 درصد از کل درآمدهای توسن حاصل خدمات پشتیبانی و 37 درصد از کل درآمدهای توسن حاصل فروش نرم افزار توسن بوده است.

دیدگاه خود را بیان کنید
لطفاً من را زودتر از همه مطلع کنید:    ممنون نه متشکرم