رئیس مرکز ویروس شناسی بیمارستان مسیح دانشوری: دولت باید برای مقابله با امیکرون کمک کند

دکتر ناجی در گفتگو با خبرگزاری دانشجو: تشویق مردم به رعایت پروتکل های بهداشتی و سرعت بخشیدن به تامین داروی کرونا و افزایش ناوگان های حمل و نقل عمومی مواردی است که دولت باید با برنامه وارد شود. مردم هم برای مقابله با ویروس جهش یافته کرونا باید مکلف به واکسیناسیون بشوند. ما در یک کشتی جهانی نشستیم که همه موظف به رعایت مسائل هستیم، همین پدید آمدن جهش های کرونا حاصل بی برنامگی کشورها است.

دیدگاه خود را بیان کنید
Hide picture