دوران گفتار درمانی مبارزه با فساد تمام شده است

داود گودرزی گفت: درباره مفاسد اقتصادی و اداری اوضاع خوبی نداریم و چون با فساد مبارزه نشده، بیش از حد شیوع یافته و خاصیت فساد این است.

دیدگاه خود را بیان کنید
Hide picture