دلالی و تخلف در بازار خودروهای گذرموقت/ افق رشد و تورم در پساتوافق/ ضرورت بازنگری در نظام پرداخت

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی امروز را در این خبر مشاهده می‌کنید.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،  مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی سه شنبه نهم آذر ماه به بیان مسائلی همچون نرخ تسعیر ارز ۲۳ هزار تومان، دلالی و تخلف در بازار خودروهای گذرموقت، ضرورت بازنگری در نظام پرداخت، نگاه بازار ارز به مذاکرات هسته ای، افق رشد و تورم در پساتوافق، می پردازد.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز به شرح زیر است:

 

دلالی و تخلف در بازار خودروهای گذرموقت/ افق رشد و تورم در پساتوافق/ ضرورت بازنگری در نظام پرداخت

دلالی و تخلف در بازار خودروهای گذرموقت/ افق رشد و تورم در پساتوافق/ ضرورت بازنگری در نظام پرداخت

دلالی و تخلف در بازار خودروهای گذرموقت/ افق رشد و تورم در پساتوافق/ ضرورت بازنگری در نظام پرداخت

دلالی و تخلف در بازار خودروهای گذرموقت/ افق رشد و تورم در پساتوافق/ ضرورت بازنگری در نظام پرداخت

دلالی و تخلف در بازار خودروهای گذرموقت/ افق رشد و تورم در پساتوافق/ ضرورت بازنگری در نظام پرداخت

دلالی و تخلف در بازار خودروهای گذرموقت/ افق رشد و تورم در پساتوافق/ ضرورت بازنگری در نظام پرداخت

دلالی و تخلف در بازار خودروهای گذرموقت/ افق رشد و تورم در پساتوافق/ ضرورت بازنگری در نظام پرداخت

دلالی و تخلف در بازار خودروهای گذرموقت/ افق رشد و تورم در پساتوافق/ ضرورت بازنگری در نظام پرداخت

دلالی و تخلف در بازار خودروهای گذرموقت/ افق رشد و تورم در پساتوافق/ ضرورت بازنگری در نظام پرداخت

دلالی و تخلف در بازار خودروهای گذرموقت/ افق رشد و تورم در پساتوافق/ ضرورت بازنگری در نظام پرداخت

انتهای پیام/

دیدگاه خود را بیان کنید
Hide picture