دستیابی نیروی دریایی سپاه به نقاط درخشان در مسیر تکامل قدرت

فرمانده‌کل سپاه گفت: ورود فناوری‌های جدید، نشانگر دستیابی نیروی دریایی سپاه به نقاط درخشان در مسیر تکامل قدرت خود است.

دیدگاه خود را بیان کنید
لطفاً من را زودتر از همه مطلع کنید:    ممنون نه متشکرم