دستیابی به هر توافقی در مذاکرات منوط به تامین منافع ایران است

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: اگر طرف غربی به این بلوغ برسند که دستیابی به هر گونه توافقی منوط به تامین منافع ملت ایران است، می‌توان به آینده گفت و گوها امیدوار بود اما اگر به دنبال فرصت سوزی باشند ایران هم می‌تواند از ظرفیت قانون اقدام راهبردی استفاده کند.

دیدگاه خود را بیان کنید
Hide picture