دستور ویژه رئیس‌جمهور برای واگذاری بازرسی‌ها به وزارت جهاد

وزیر جهاد گفت: رئیس جمهور دستور ویژه داد که بازرسی و نظارت به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود که در همین راستا ۶۲۸ نفر از ناظرین وزارت صمت رسما به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شدند.

دیدگاه خود را بیان کنید
Hide picture