در مدیریت منابع آبی کشور کوتاهی کردیم

معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیطزیست گفت: در مدیریت منابع آبی کشور کوتاهی و قصور کرده‌ایم و شاید به اندیشه اندیشمندان و تذکر دانشمندان و محققان در این زمینه کم توجهی شده و برای جبران و جلوگیری از بدتر شدن وضعیت باید نگاهی جامع و علمی به مدیریت منابع آب داشته باشیم.

به گزارش ایران آنلاین :علی سلاجقه روز سه شنبه در نخستین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب که به صورت آنلاین برگزار شد، افزود: بخشی از شرایط کنونی منابع آبی کشور ناشی از تغییر اقلیم و بخشی نیز به نحوه مصرف خارج عرف این منابع بر می گردد که البته در همه دنیا این شرایط وجود دارد و فقط مختص کشور ما نیست.

دیدگاه خود را بیان کنید
Hide picture