دانشگاه تبریز بر اساس سوابق تحصیلی در مقطع کارشناسی دانشجو می‌پذیرد

دانشگاه تبریز برای تکمیل ظرفیت بر اساس سوابق تحصیلی برای سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ در مقطع کارشناسی دانشجو می‌پذیرد.

 

دیدگاه خود را بیان کنید
لطفاً من را زودتر از همه مطلع کنید:    ممنون نه متشکرم