دادستان جدید مرکز ایلام معرفی شد

عبدالوهاب بخشنده در آیینی به عنوان دادستان جدید مرکز استان ایلام معرفی و از خدمات افشار خسروی زاد دادستان سابق قدردانی شد.

در این آئین علی دهقانی رئیس کل دادگستری استان ایلام به اولویت‌های‌دستگاه قضا در استان ایلام اشاره کرد و گفت: مردم‌داری، برخورد متناسب با قانون و احقاق حقوق عامه، مبارزه با فساد اولویت‌های دستگاه قضا و قضات شریف در استان ایلام است.

او دستگاه قضا را مامن مردم دانست و بیان کرد: مردم و احقاق حقوق عامه در دستگاه قضا دارای ارزش و اعتبار ویژه بوده و هست و تمام تلاش قضات و مجموعه صف و ستاد دادگستری برای برقراری نظم ، امنیت و آسایش مردم است.

دهقانی اظهار کرد: تلاش دادستان‌ها و قضات آن است تا رضایت مردم در روند رسیدگی به پرونده‌ها و حفظ شان و منزلت مردم در بررسی پرونده‌ها به دقت رعایت شود تا در مجموع ارباب رجوع با رضایت کامل دستگاه قضایی را ترک کند.

ادامه سخنان رئیس کل دادگستری استان ایلام آن بود که در این مراسم از خدمات افشار خسروی زاد دادستان سابق تشکر و عبدالوهاب بخشنده را به‌عنوان دادستان جدید ایلام معرفی کرد.

انتهای پیام/ ن

دیدگاه خود را بیان کنید
Hide picture