جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشکده علوم پزشکی خوی برگزار شد

امامی مدیر مفدا خوی و کارشناس اداره نشریات دانشکده علوم پزشکی خوی گفت: جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه علوم پزشکی فسا با حضور اعضا در سالن جلسات معاونت فرهنگی و دانشجویی برگزار گردید.

به گزارش مفدا خوی ،امامی کارشناس اداره نشریات دانشکده علوم پزشکی خوی ضمن اعلام این خبر گفت: جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشکده علوم پزشکی خوی با حضور اعضا  در سالن جلسات معاونت فرهنگی و دانشجویی برگزار گردید.

در این نشست مقرر شد، کارگاهی تحت عنوان تیتر با حضور کلیه دانشجویان برگزار گردد و برای دانشجویان فعال در عرصه نشریات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی خوی تقدیر و کاردانشجویی لحاظ گردد .

همچنین نماینده مدیر مسئول نشریات دانشکده علوم پزشکی خوی دانشجوی بهداشت عمومی زهرا اصغری انتخاب گردید .

دیدگاه خود را بیان کنید
Hide picture