جزئیات طرح تشکیل ستاد رفاهی و صندوق رفاه فرهنگیان

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح تشکیل ستاد رفاهی و صندوق رفاه فرهنگیان را تهیه و تدوین کرده‌اند.

به گزارش سرویس خبری دیبا نیوز و به نوشته وبسایت گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح تشکیل ستاد امور رفاهی و صندوق رفاه فرهنگیان را تهیه و تدوین کرده‌اند.

عنوان طرح: طرح تشکیل ستاد رفاهی و صندوق رفاه فرهنگیان

ماده 1- به منظور سیاست گذاری، تصمیم گیری، برنامه ریزی و نظارت بر اجرای قوانین، برنامه‌ها و امور رفاهی فرهنگیان، ستاد رفاه فرهنگیان با وظایف و ارکان مشروح در این قانون در سطح ملی، استانی و مناطق آموزش و پرورش تشکیل می‌شود.

ماده 2- با تصویب این قانون، صندوق ذخیره فرهنگیان، در قالب صندوق رفاه فرهنگیان ساماندهی می‌شود.

ماده 3- اهداف تشکیل ستاد رفاه فرهنگیان شامل موارد زیر است:

1. ارتقاء انگیزه و منزلت اجتماعی معلمان از طریق ارائه خدمات رفاهی و معیشتی متناسب با شأن و منزلت آنان

2. سیاست گذاری و برنامه ریزی در جهت تأمین امکانات اولیه معیشتی و رفاهی برای فرهنگیان متناسب با منزلت والای اجتماعی آنان با اولویت مسکن، خودرو، درمان، سفر، رایانه، لوازم خانگی و…

3. بررسی قوانین و مقررات مرتبط با امور رفاهی فرهنگیان و پیشنهاد اصلاح یا به روزآوری آنها به مراجع مربوطه

4. برنامه ریزی و نظارت بر اجرای قانون تأمین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش و دیگر قوانین مشابه

5. برنامه ریزی در جهت نظم و سامان دادن به صندوق‌های وام ضروری، تعاونی‌های موجود فرهنگیان و سیاست گذاری درباره یکپارچه سازی آنها با هدف ارتقاء خدمات

6. برنامه ریزی در جهت ایجاد تسهیلات لازم نظیر فوق برنامه‌های فرهنگی، ورزشی، سفرهای زیارتی، علمی سیاحتی و…

7. سیاست گذاری و تصمیم گیری در خصوص راه‌های مساعدت به ستادهای رفاهی مناطق آموزش و پرورش

8. سیاست گذاری و برنامه ریزی برای تأمین اسکان مناسب معلمانی مناطق محروم و صعب العبور روستایی که امکان تردد آنها محدود است و به صورت شبانه روزی در روستا ساکن می‌شوند.

9. سیاست گذاری و برنامه ریزی برای تکریم فرهنگیان در زمان بازنشستگی و پرداخت به موقع پاداش آنان

10. سیاست گذاری و برنامه ریزی برای ساخت مدارس، اردوگاه‌ها، با امکان استفاده اقامتی در مناطق گردشگری. (هر یک از کلاس‌های این مدارس باید دارای سرویس بهداشتی و حمام مستقل باشند که در زمان اقامت مورد استفاده قرار گیرند)

ماده 4- ستاد رفاه فرهنگیان، عالی ترین مرجع تصمیم گیرنده در امور رفاهی فرهنگیان است و از اعضای زیر تشکیل می‌شود.

1. وزیر آموزش و پرورش (رئیس ستاد)

2. یک تن از نمایندگان عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی

3. یک تن از نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی

4. یک تن از نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی

5. معاونت مرتبط (امور علمی، فرهنگی، اجتماعی سازمان برنامه و بودجه

6. یکی از معاونان سازمان صدا و سیمای جموری اسلامی ایران

7. معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهر سازی

8. معاونت رفاه اجتماعی وزارت رفاه و امور اجتماعی

9. معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت آموزش و پرورش

10. معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش

11. رئیس سازمان نوسازی و تجهیز مدارس وزارت آموزش و پرورش

12. هفت (7) تن از فرهنگیان عضو ستاد رفاهی مناطق آموزش و پرورش

13. مدیر کل امور رفاهی وزارت آموزش و پرورش (دبیر ستاد)

14. مدیرعامل صندوق رفاه فرهنگیان

تبصره 1: حسب مورد توسط دبیر شورا، رئیس کانون یا شورای صنفی فرهنگیان، مسئولان شرکت‌های تعاونی مسکن و مصرف و صندوق‌های وام و یا افراد صاحب نظر بدون حق رأی به جلسات دعوت خواهند شد.

تبصره 2: به منظور پیگیری و اجرای مصوبات ستاد رفاهی، دبیر خانه ستاد در حوزه معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع تشکیل و زیر نظر دبیر ستاد رفاه انجام وظیفه می‌نماید.

تبصره 3: فرهنگیان عضو ستاد مرکزی از میان فرهنگیان عضو ستادهای استانی با نظر وزیر آموزش و پرورش تعیین می‌شوند و فرهنگیان عضو ستادهای استانی از میان فرهنگیان عضو ستادهای مناطق با نظر مدیر کل استان تعیین می‌شوند.

تبصره 4: در انتخاب فرهنگیان عضو ستاد رفاهی وزارت، از هر استان حداکثر یک نفر انتخاب می‌شود. در انتخاب فرهنگیان عضو ستاد رفاهی استان نیز از هر منطقه حداکثر یک نفر انتخاب می‌شود.

ماده 5- در هر منطقه آموزش و پرورش یک ستاد رفاهی تشکیل می‌شود که وظایف و اختیارات آن متناظر با ستاد رفاهی ملی و استانی است و در آیین نامه اجرایی قانون به تصویب هیأت دولت می‌رسد.

ماده 6- حداقل نیمی از فرهنگیان عضو ستادهای رفاهی مناطق و استان و شعب صندوق رفاه از بین فرهنگیان عضو صندوق رفاه و از طریق انتخابات تعیین می‌گردند.

ماده 7- کلیت دارایی‌های صندوق ذخیره فرهنگیان از طریق عرضه در بورس (بهابازار) تعیین قیمت و ارزش گذاری شده و سهام هر یک از اعضاء (شاغل، بازنشسته، انصراف داده و…) از سرمایه و دارایی‌های صندوق به صورت دقیق تعیین و در قالب سند رسمی به اعضا ابلاغ می‌شود.

ماده 8- به منظور ساماندهی دارایی‌ها و سهام هر یک از اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تمام دارایی‌های صندوق ذخیره فرهنگیان را از طریق عرضه در بورس ارزش گذاری کرده و نسبت به تعیین سهم هر یک از اعضای صندوق (اعم از شاغل، باز نشسته، انصراف داده و …) به تناسب میزان سهم و مدت عضویت اقدام و در قالب سند رسمی قابل معامله به آنان تحویل نماید.

تبصره 1: به منظور نظارت اعضای صندوق ذخیره در تعیین ارزش سهام هر یک از اعضاء و تبدیل دارایی‌های صندوق به سهام قابل عرضه در بورس، هیأت تصفیه حساب و هیأت نظارت با ترکیب زیر تشکیل می‌شود.

تبصره 2: اعضای هیأت تصفیه شامل: مدیر عامل صندوق ذخیره، معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت، مدیر کل امور مالی، ذی حسابی وزارت آموزش و پرورش

تبصره 3: اعضای هیأت نظارت شامل: دو تن از معاونان پشتیبانی مناطق آموزش و پرورش، سه نفر فرهنگی عضو هیأت امناء صندوق ذخیره و سه نفر دیگر از فرهنگیان عضو صندوق ذخیره با تخصص مالی و حسابداری، سه نفر حسابرس از مؤسسان رسمی حسابرسی

تبصره 4: آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت آموزش و پرورش و مشارکت نمایندگان اعضای صندوق به تصویب هیأت دولت می‌رسد.

ماده 9- اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان می‌توانند پس از تسویه حساب کامل با صندوق مذکور تمام مبالغ تعلق یافته را به صورت مستقیم و در قالب سهام به صندوق رفاه فرهنگیان انتقال دهند.

ماده 10- صندوق رفاه فرهنگیان به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی، استخدامی و اداری و مالی و معاملاتی مستقل که بر اساس تمهیدات و مصوبات هیئت امنا و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و با اهداف ذیل تشکیل می‌شود.

1. سیاست گذاری و برنامه ریزی‌های برای بهبود امور معیشتی و رفاهی فرهنگیان عضو

2. سیاست گذاری و برنامه ریزی در جهت تأمین امکانات اولیه معیشتی و رفاهی برای فرهنگیان با اولویت مسکن، زمین، خودرو، کامپیوتر، لوازم خانگی و…

3. برنامه ریزی در جهت تأمین منابع مالی و تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری در پروژه‌های سود ده، متناسب با شأن فرهنگیان

4. برنامه ریزی در جهت ایجاد تسهیلات لازم نظیر فوق برنامه‌های فرهنگی، ورزشی، سفرهای زیارتی، علمی سیاحتی و…

5. فراهم آوردن زمینه‌های مناسب برای هر گونه حمایت مادی و معنوی و پشتیبانی مالی، شغلی، صنفی، اجتماعی و مانند آن از فرهنگیان اعم از شاغل و بازنشسته در امور رفاهی، معیشتی.

6. ساماندهی و یکپارچه سازی سرمایه‌های فرهنگیان در صندوق‌ها وام ضروری و افزایش مبالغ، مدت بازپرداخت و کاهش زمان انتظار و کارمزد وام‌های تخصیصی

ماده 11- صندوق رفاه فرهنگیان با تابعیت ایرانی و برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود و مرکز اصلی آن در تهران است.

ماده 12- صندوق رفاه فرهنگیان به صورت هیات امنایی اداره می‌شود و ارکان آن عبارت اند از:

1- هیأت امناء

2- هیأت مدیره و مدیر عامل

3- هیأت نظارت

ماده 13- صندوق رفاه فرهنگیان دارای هیأت مدیره، مدیر عامل (اجرایی) و هیأت نظارت است که ترکیب اعضاء، وظایف و اختیارات و نحوه انتصاب آنها به تصویب هیأت امناء می‌رسد.

ماده 14- ترکیب اعضای هیات امناء عبارت اند از:

1. وزیر آموزش و پرورش (رئیس هیأت امناء)

2. معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش

3. مدیر عامل صندوق رفاه فرهنگیان (دبیر هیأت امناء)

4. دو تن از مدیران مناطق آموزش و پرورش به انتخاب سایر مدیران مناطق

5. دو تن از معاونان پشتیبانی مناطق آموزش و پرورش به انتخاب سایر معاونان مناطق

6. ده تن از معلمان عضو ستاد رفاهی مناطق به انتخاب وزیر آموزش و پرورش

7. دو تن از متخصصان برجسته اقتصادی به پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش و تصویب ستاد رفاهی

8. دو تن از مدیران موفق در فعالیت‌های اقتصادی بزرگ مقیاس به پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش و تصویب ستاد رفاهی

تبصره – اعضای ردیف 4، 5 و6 باید حداقل دو سال سابقه عضویت در صندوق را دارا باشند و از هر استان حداکثر یک نفر انتخاب می‌شود.

ماده 15- تمام امور اجرایی صندوق رفاه بر عهده هیات عامل است که اعضای آن مطابق اساسنامه صندوق، از میان مدیران موفق در فعالیت‌های اقتصادی با تصویب هیأت امناء تعیین می‌شوند.

ماده 16- هیأت نظارت بر صندوق رفاه نیز از میان اعضای صندوق عضو ستاد رفاهی مناطق آموزش و پرورش با تصویب هیأت امناء تعیین می‌شوند.

ماده 17۔ سود خالص سالیانه صندوق در پایان هر سال مالی با تصویب هیأت امناء صندوق و به نسبت سهام سرمایه اعضاء، تمام یا بخشی به آنان پرداخت و یا به همان نسبت بر میزان سرمایه هر عضو در صندوق افزوده خواهد شد.

تبصره – عملکرد صندوق و سود یا افزایش سرمایه در پایان هر سال مالی به صورت شفاف به اعضا اطلاع رسانی می‌شود.

ماده 18- صندوق رفاه فرهنگیان مکلف است گزارش عملکرد خود را به صورت شفاف در اختیار همه اعضا قرار دهد.

ماده 19- اساسنامه صندوق رفاه فرهنگیان در قالب مفاد این قانون به پیشنهاد هیأت امناء صندوق حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت دولت می‌رسد.

ماده 20- اعضای صندوق رفاه به عنوان سهام دار بوده و در کلیه فعالیت‌های اقتصادی و افزایش سرمایه صندوق متناسب با سهام شان سهم دارند.

ماده 21- ارزش کلیه دارایی‌های صندوق ذخیره فرهنگیان از طریق عرضه سهام شرکت‌ها و مؤسسات متعلق به صندوق شفاف می‌شود و سهم هر یک از اعضا (شاغل، بازنشسته، انصراف داده و…) از دارایی‌های صندوق رسم تعیین و در قالب یک سند رسمی به آنان ابلاغ می‌شود.

ماده 22- در جذب نیرو و استخدام در شرکت‌ها و مؤسسات تابع صندوق رفاه فرهنگیان، فرزندان اعضاء در اولویت هستند.
تبصره – آیین نامه اجرایی این ماده با توجه به لحاظ کردن به کار گیری نیروی تخصصی شایسته و منافع کل اعضای صندوق به تصویب هیأت امناء صندوق رفاه فرهنگیان می‌رسد.

ماده 23- اعضای هیأت مدیره صندوق از میان افراد با سابقه درخشان فعالیت‌های اقتصادی و رفاهی متناسب با اهداف صندوق به پیشنهاد دبیر و تصویب هیأت امناء منصوب می‌شوند.

تبصره – دوره فعالیت اعضای هیأت مدیره چهار ساله و با تصویب هیأت امناء قابل تمدید است.

ماده 24- صندوق مجاز است برای تحقق اهداف و مأموریت‌های تعریف شده در این قانون در سطح ملی یا استانی و با تصویب هیأت امناء نسبت به تأسیس شعب یا شرکت‌های مختلف در زمینه تحقق اهداف اقدام نمایند.

تبصره 1: شعب صندوق رفاه (در صورت تأسیس) دارای هیأت امناء هستند که حداقل نیمی از اعضای آنها از فرهنگیان عضو در هر استان یا شهرستان تشکیل می‌شوند.

تبصره 2: شعب صندوق در چارچوب قوانین و مقررات کشور و مصوبات هیات امناء صندوق فعالیت می‌کنند.

ماده 25- سرمایه گذاری صندوق در واحدهای تولیدی، خدماتی، تجاری و… در بخش‌های مختلف اقتصادی و آموزشی و پژوهشی و یا واگذاری شرکت‌های تحت پوشش صرفا از طریق خرید یا فروش سهام یا اوراق قرضه و در فرایندی کاملا رقابتی انجام می‌پذیرد.

ماده 26- صندوق مجاز به انجام فعالیت‌های زیر به منظور تحقق اهداف خود می‌باشد:

1. کلیه امور و عملیاتی که به طور مستقیم و غیر مستقیم برای تحقق اهداف صندوق لازم و یا مفید بوده و در جهت اجرای موضوع صندوق باشد.

2. برنامه ریزی و اقدامات لازم برای تأمین نیازهای معیشتی، رفاهی، تفریحی، گردشگری، ورزشی و سایر نیازهای فرهنگیان که موجب ارتقا منزلت و بهبود شرایط اقتصادی – اجتماعی آنان می‌گردد.

3. ارائه خدمات مالی، اقتصادی، فنی، مدیریتی، مشاوره‌ای، آموزشی، پژوهشی مستقیما یا از طریق ایجاد مؤسسات متناسب با هر یک از فعالیت‌های یاد شده، مستقلا یا از طریق مشارکت با اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی یا خارجی

4. استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و شرکت در مزایده‌ها و مناقصه‌ها

5. ارائه خدمات علمی، آموزشی، مشاوره و کارشناسی در حوزه آموزشی، هدایت تحصیلی، مشاوره شغلی و تولید آثار فرهنگی و هنری

6. انجام فعالیت در حوزه‌های ورزش، گردشگری، امور رفاهی و مسافرتی شامل تأسیس مؤسسات آموزشی، فرهنگی، هنری، ورزشی و تفریحی و تأسیس دفاتر خدماتی در زمینه‌های یادشده مستق یا با مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی یا خارجی در سطح ملی یا بین المللی

7. سرمایه گذاری در واحدهای تولیدی و خدماتی در بخش‌های مختلف اقتصادی و آموزشی و پژوهشی از طریق خرید سهام با اوراق قرضه.

8. سپرده گذاری در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری

9. ارائه خدمات و مشاوره‌های تحصیلی در حوزه‌ها و رشته‌های مختلف در سطح داخلی یا بین المللی مستقلا یا از طریق مشارکت با اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی یا خارجی.

ماده 27- هر یک از اعضای صندوق رفاه فرهنگیان می‌تواند حداکثر تا 5 درصد از حقوق و مزایای خود را به صورت ماهیانه به حساب صندوق واریز نمایند و دولت نیز مکلف است معادل مبالغ واریزی اعضاء را به صورت ماهیانه به حساب صندوق واریز نماید.

ماده 28- سازمان برنامه و بودجه و وزارت آموزش و پرورش مکلف اند سهم واریزی فرهنگیان را هر سال در بودجه سالیانه لحاظ کنند و در در پایان هر سال مالی کلیه مطالبات صندوق را تسویه نمایند.

ماده 29- کلیه مطالبات صندوق ذخیره فرهنگیان از دولت بابت عدم واریزی سهم دولت و مطالبات صندوق از اشخاص در محاسبه سهام اعضاء به عنوان طلب وصول شده محاسبه می‌گردد و دولت مکلف است حداکثر تا پایان سال 1401 نسبت به واریزی کلیه بدهی خود به صندوق اقدام کند.

ماده 30- کلیه مطالبات صندوق ذخیره از اشخاص حقیقی و حقوقی که توسط هیأت تصفیه تعیین می‌شود در محاسبه سهام اعضای صندوق محاسبه و جهت وصول به قوه قضائیه تسلیم می‌شود. قوه قضائیه نیز ملکف است به گونه ای برنامه ریزی نماید که حداکثر یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون مطالبات مذکور وصول و به حساب صندوق رفاه فرهنگیان واریز شوند.

ماده 31- صد در صد دارایی های صندوق رفاه فرهنگیان متعلق به اعضای آن است و در صورت انحلال صندوق بر مبنای ماده واحده ای که به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد ترتیب انحلال آن تعیین و دارایی های آن به تناسب میان اعضا تقسیم می‌شود.

انتهای پیام/

دیدگاه خود را بیان کنید
لطفاً من را زودتر از همه مطلع کنید:    ممنون نه متشکرم