تلاش می‌کنیم از ظرفیت حاشیه شهرها برای تولید مسکن استفاده کنیم

معاون وزیر راه اولویت وزارت راه و شهرسازی را در تولید یک‌ میلیون مسکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن یادآور شد و بیان کرد: ما در ستاد بازآفرینی شهری تلاش می‌کنیم تا از ظرفیت محلات و مناطق حاشیه شهر استفاده کرده و به‌تناسب تولید مسکن از محدوده حاشیه‌نشینی بکاهیم.

محمد آیینی ۱۱ دی در جریان بازدید از طرح‌های سکونتگاه‌های غیررسمی و ستاد بازآفرینی شهری در اردبیل اظهار کرد: مفهوم بازآفرینی شهری، مفهوم عامل است که مشارکت همه دستگاه‌ها، خیرین و مردم را در بر می‌گیرد که در همه استان‌ها تلاش می‌کنیم ستادهای بازآفرینی استانی و شهری را فعال کنیم.

دیدگاه خود را بیان کنید
لطفاً من را زودتر از همه مطلع کنید:    ممنون نه متشکرم