تضمین پایبندی؛ راه خروج از بن بست مذاکرات وین

خروج یکجانبه و بی‌مسئولانه امریکا از برجام و بی عملی طرف‌های اروپایی، جمهوری اسلامی ایران را بر آن داشته تا درصدد دستیابی به ضمانت و توافقی در وین باشد که برای هرگونه نقض تعهدات برجامی از سوی طرف های مقابل، تاوان و بهایی در نظر گرفته شود.

دیدگاه خود را بیان کنید
Hide picture